PSYCHOTESTY SZCZECIN - CUP

Idź do spisu treści

Menu główne

DLA PRACOWNIKA

PRZYDATNE INFORMACJE

Jesteś pracownikiem? Dostałeś skierowanie na badania od pracodawcy? Zarejestruj się w naszej Placówce na badania – ustalimy dogodny dla Ciebie termin wizyty.

Pamiętaj, że badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) pracownika są obowiązkowe. Jeśli będzie się on od nich uchylał, grozi mu utrata wynagrodzenia bądź zwolnienie z pracy. Obligatoryjny charakter tych badań określa art. 229 kodeksu pracy oraz rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej o badaniach lekarskich pracowników (Dz.U.1996 nr 69, poz. 332 ze zm.).
Skierowanie na badania jest poleceniem służbowym. Pracownik, który u danego pracodawcy nie przechodził badań wstępnych lub okresowych i nie ma bieżącego orzeczenia o stanie zdrowia, nie może wykonywać swych obowiązków, ponieważ pracodawca musi mieć pewność, że nie istnieją przeciwwskazania u danego pracownika do pracy na określonym stanowisku.

Odmowa poddania się badaniom oznacza dla pracownika utratę posady, o czym stanowi art. 52 § 1 k.p. Pracodawca może bowiem rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia.

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę. Skierowanie pozostaje w dokumentacji medycznej pacjenta i zawiera w sobie informacje o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy.

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno:

  • być dokładne i czytelne,

  • zawierać niezbędne dane firmy i informacje o stanowisku pracy,

  • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu),

  • być wypełnione w języku polskim, łącznie z nazwą stanowiska pracy.

Skierowanie jest ważne 3 miesiące od daty wystawienia.


Skierowanie na badanie Medycyny Pracy jest dokumentem urzędowym, dlatego istotne jest, aby informacje w nim zawarte były aktualne. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za treść tego dokumentu. Skierowanie może stanowić ważny dokument w  postępowaniu prawnym, np. w przypadku gdy Pracownik zapadł na chorobę zawodową, czy np. uległ wypadkowi przy pracy.


Lekarze Medycyny Pracy są prawnie zobowiązani, aby w dokumentacji medycznej umieszczać:
dane identyfikacyjne miejsca pracy osoby badanej (nazwa, adres, numer identyfikacyjny – REGON),
Podstawa prawna:
Dziennik Ustaw Nr 69 z 25 czerwca 1996 r. poz. 332,
Dziennik Ustaw Nr 37 z 4 marca 2003 r. poz. 328.

Pamiętaj!

Pracodawca nie może zmusić Cię do wykonywania dodatkowych obowiązków (zadań), jeżeli na skierowaniu nie zamieścił  informacji o narażeniach oraz czynnikach szkodliwych, występujących na Twoim stanowisku pracy, np. praca na wysokości, kierowanie samochodem, obsługa wózka widłowego itp. i nie posiadasz zaświadczenia o dopuszczeniu Cię do pracy na danym stanowisku pracy.

Pracownik zgłaszajacy sie na badania, powinien mieć ze sobą ważne skierowanie oraz dokument tożsamości. Kierowcy - prawo jazdy.


KONTAKT


 
PSYCHOTESTY SZCZECIN
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego