PSYCHOTESTY SZCZECIN - CUP

Idź do spisu treści

Menu główne

DLA PRACODAWCY

PRZYDATNE INFORMACJE

Pracodawca - zgodnie z ustawą o służbie Medycyny Pracy – powinien zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną. W naszej Placówce, w ramach usług Medycyny Pracy, wykonujemy badania wstępne, okresowe, kontrolne.

Badania wstępne należy wykonać w przypadku:

  • nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku,


  • pracowników po zmianie stanowiska pracy, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki,


  • pracowników, jeżeli zmienił się charakter ich stanowiska pracy i w związku z tym pojawiły się nowe i narażenia (np. jeśli pracownik do tej pory wykonywał pracę biurową, a teraz dodatkowo musi ruszyć w teren samochodem)


Badania wstępne są obowiązkowe. Badaniom tym podlegają wszyscy pracownicy, bez względu na to, czy posiadają wyniki badań lekarskich przeprowadzonych u poprzedniego pracodawcy lub badań specjalistycznych stwierdzających prawo wykonywania zawodu. Badania te mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.


Badania okresowe
należy przeprowadzić w przypadku:
pracownika pracującego na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

Badania okresowe są także obowiązkowe. Termin badania okresowego powinien zawsze zostać określony w zaświadczeniu lekarskim wydanym po badaniu wstępnym lub poprzednim badaniu okresowym. W przypadku zmiany pracodawcy termin ważności zaświadczenia wydanego w czasie zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy traci ważność.


Badania kontrolne
powinny zostać przeprowadzone w sytuacji, gdy:
pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim więcej niż 30 dni.

Badania kontrolne  powinny być wykonywane u wszystkich pracowników, którzy byli niezdolni do pracy dłużej niż 30 dni z powodu choroby. Pracodawca nie ma prawa dopuścić takiej osoby do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do ponownego zatrudnienia na określonym stanowisku lub stanowiskach (np. Magazynier-Kierowca).

W celu przeprowadzenia badań profilaktycznych, pracodawca powinien wystawić skierowanie zawierające:

- określenie miejsca pracy,
- określenie stanowiska oraz rodzaju pracy,
- określenie rodzaju badań (wstępne, okresowe, kontrolne),
- informację o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy.


Należy pamiętać, aby na skierowaniu na badania profilaktyczne przed rozpoczęciem zatrudnienia, jak również przy każdym badaniu okresowym i kontrolnym, zawarta była także informacja o dodatkowych obowiązkach związanych z danym stanowiskiem pracy, jeżeli takie istnieją. Należy np. wskazać, że pracownik będzie wykonywał dodatkowe obowiązki, jak np. kierowanie samochodem służbowym kategorii „B”, czy operowanie wózkiem widłowym. Szczególnie dotyczy to przypadków, gdy operowanie wózkiem jest tylko jednym z elementów zakresu obowiązków, np. dla stanowiska Magazynier.

Kolejnym istotnym elementem, który należy umieścić na skierowaniu na badania profilaktyczne, jest informacja o ewentualnej pracy na wysokości – odpowiednio w zależności od potrzeb pracodawcy do trzech lub powyżej trzech metrów.
Pracodawcy nie wolno dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pracodawców chcących sprostać wymogom ustawy o Służbie Medycyny Pracy, proponujemy zawarcie umowy na pakiet świadczeń z zakresu Medycyny Pracy. Pracodawcy, którzy nawiążą z nami stałą współpracę, otrzymają nie tylko zadowolenie z dobrze świadczonych usług, ale i również wymierne korzyści finansowe w postaci zniżek na wykonywane usługi.

Szczegółowe informacje można uzyskać drogą telefoniczną pod nr-em 503-70-74-70 lub poprzez e-mail psycholog.szczecin@wp.pl


Pakiet usług Medycyny Pracy zawiera pełen zakres świadczeń wynikający z Ustawy o Służbie Medycyny - ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o Służbie Medycyny Pracy (Dz.U. nr 96, poz 593).
Wszystkie badania prowadzone są codziennie, w taki sposób, aby ograniczyć nieobecność pracownika na stanowisku pracy, maksymalnie do kilku godzin w przypadku stanowisk z narażeniami (np. kierowcy samochodu dostawczego).
Nasza Placówka mieści się w samym Centrum Szczecina
Widok. 
PSYCHOTESTY SZCZECIN
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego